Teori

Teori

 

det er ikke antall skritt

som betegner en pilegrim

 

det er bevegelsen i seg selv

 

♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥

 

Tekster fra Den varme veien: