Tekster fra Den varme veien

Tekster fra Den varme veien

 

Under turene, mellom dem og etterpå, skrev jeg tekst på tekst om alt jeg så og opplevde, tekster som lignet dikt, uten noen spesiell plan om å utgi i bokform, men sånn ble det.

Følg linkene og se noen av tekstene :)

 

Velsignet led

Tablå

Massiv forgreining

På vei

Sceneskifte

Det varmeste stedet (i San Bol)

Høyslettelandets stillhet

Tankene

Ikke helt som E6

Gjennom fortid, nåtid og fremtid

Caminoen, dyrene og du

Teori

Ikke bare rosenrødt

Fri

Santiago de Compostela

Etter messe

 

I tillegg 5 tekster nederst på bokens hovedside

 

♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥