Kan en kvinne gå alene?

Kan en kvinne gå alene?

 

Det blir regnet som trygt for en kvinne å gå alene.

Jeg traff mange kvinner som gikk alene, både unge og eldre.

 

Mange har spurt meg om jeg ikke var redd når jeg vandret sånn alene, men hva gjelder meg selv, så var jeg ikke det. Jeg følte en merkverdig tilhørighet og ureddhet på et sted jeg aldri hadde vært før, både når det gjaldt omgivelsene og menneskene jeg traff, medvandrerne, vi ble en stor gruppe av samhørighet, men ikke minst hva gjaldt de lokale. Folk man møter gjør inntrykk. Det kjennes som at man blir ivaretatt.

 

Fordelen med å gå alene er at man selv kan bestemme og ikke trenger å være avhengig av andre. Å gå alene gir en følelse av selvstendighet. Det gir også høy mestringsfølelse, sånn var det i hvert fall for meg. Man får bedre tid til å tenke, og blir lettere kjent med andre enn om man har en fast medvandrer.

 

♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥-♥